DUGNAD SVINNDAL

20.10.2007

RUNE BELGEN & T. BUBBA FANT TONEN

BEGGE TO KJØRER I OLD STAR FRA 2008 :-)

RAYMOND CHRISTOFFERSEN BRUKER KREFTER :-)

5.STK BEHOLDERE FOR VASKING AV SYKKLENE LAGES OG PLASSERES NÆR DEPO.

(..ble snaut med bilder dessverre :-)

MVH. TEAM JØRGEN MX V